Endring av aromaforskriften: Fjerner merknadene som er knyttet til ni aromastoff som EFSA har ferdigvurdert

Publisert 26.01.2018     Sist endret 26.01.2018

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder Unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser for ni 9 stoffer som EFSA har vurdert. Disse har FL numre 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.109 og 15.113, 16.090 og 16.111.

EFSA har ikke funnet noen helsefare knyttet til inntak av stoffene. Merknaden som er knyttet til stoffene og som markerer at de er under vurdering, kan dermed fjernes for stoffene. I tillegg korrigerer rettsakten feil i navn for FL nr. 12.054 og FL nr. 17.038. 

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslått endring i Unionslisten for aromastoffer

 

Høringsfrist: 9. mars 2018 
Høringsvar

Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskrift blir vedtatt

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00