Regelverksprosess

Endring av aromaforskriften: Fjerning av tre aromastoffer fra Unionslisten for aromastoffer

Publisert 26.11.2018     Sist endret 11.02.2019

Endringsforskriften fjerner aromastoffene p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one (FL 07.127), 2-Aminoacetophenone (FL 13.175) og 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one (FL 11.008) fra listen over godkjente aromastoffer. Disse har hittil vært midlertidig godkjent.

Av tekniske årsaker er det fastsatt overgangsperioder for matvarer som er tilsatt et eller flere av der tre aromastoffene og som har blitt markedsført eller solgt til eller i EØS området.

Denne rettsakten er vedtatt i EU. Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

Mattilsynet sender på høring foreslått endring om å fjerne tre aromastoffer fra Unionslista for aromastoff .

 

Høringsfrist 10.01.2019
 
Høringssvar

Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskrift blir vedtatt

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 44 00 00