Regelverksprosess

Endring av aromaforskriften: Inkludering av trepyrolysedestillat, FL 21.001, til Unionslista for aromastoff

Publisert 27.08.2018     Sist endret 11.02.2019

Rettsakten godkjenner bruk av trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) under visse betingelser i de to tradisjonelle alkoholholdige drikkene tuzemák og tuzemský. All trepyrolysedestillat som omsettes, skal merkes med FL nummeret, FL-nr. 21.001.

Rettsakten gir restriksjoner på renhetsgraden av stoffer som finnes i trepyrolysedestillat. Videre gir rettsakten forbud mot å bruke tuzemák og tuzemský til andre produkter. Alle trepyrolysedestillat skal merkes at produktet kun kan brukes for produksjon av tuzemák og tuzemský.

Rettsakten fikk støtte i Kommisjonen 23. april 2018, og forslaget er sendt til Parliament og Råd for høring før formelt vedtak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslått endring av inkludering av trepyrolysedestillat, FL 21.001, til Unionslista for aromastoff

 

 

Høringsfrist: 19.10.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 09.10.2018

Høringssvar

Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser

 
Fastsettelse av forskrift

Opplysninger kommer når forskrift blir vedtatt

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hanne Marit Gran, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf: 22 77 82 17