Når kan et kjøtt- eller fiskeprodukt kalles røykt, og hvordan skal det merkes?

Publisert 19.09.2012     Sist endret 06.11.2012

Mattilsynet har fått flere henvendelser om når et produkt kan kalles "røkt", og ønsker derfor å presisere hvordan røkte produkter skal merkes.

Røyking kan foregå ved tradisjonell røyking med spon, eller med regenerert røyk. Regenerert røyk er framstilt ved forstøving av kommersielt omsatt "flytende røyk" (røykaroma). I begge tilfeller foregår røykingen i et røykekammer eller røykerom. Regenerert røyk gir samme effekt som tradisjonell røyking, men er mindre helseskadelig. Røyken gir både en smak og en farge på yttersiden av produktet.

Flytende røyk (også kalt "renset røyk") kan også pensles/ dusjes/ dryppes på produktet før varmebehandling, evt. på pølseskinnet før stapping av pølser. Injisering av flytende røyk brukes bare på et fåtall spesialprodukter. Man kan også bruke «røykpulver» rett i farseblandinger, men dette er heller ikke veldig vanlig.

På denne bakgrunn har Mattilsynet gjort følgende tolking:

Røyking som foregår enten ved tradisjonell røyking med spon eller med regenerert røyk framstilt av flytende røyk (røykaroma), kan kalles røykte. Dersom flytende røyk er benyttet, skal dette angis i merkingen som "røykaroma" i hht merkeforskriften.

Dersom produktene har blitt dusjet, dyppet, injisert eller på annen måte enn ved røyking fått tilsatt røykaroma, kan de ikke kalles «røykt". I stedet kan uttrykk som f.eks. "med røyksmak " anvendes. "Røykaroma" skal angis i merkingen av produktet i hht merkeforskriften.

Vi ser altså på forskjellen i prosessen og har lagt vekt på om røyksmaken kommer ved røyking, enten dette er røyk rett fra treflis eller røyk som kommer fra flytende røyk. Vår tolkning er i tråd med tolkningen i andre land i Europa.

Fant du det du lette etter?