Unionsliste for aromastoffer


Publisert 14.11.2012 | Sist endret 17.07.2013

EU har nylig (1. oktober 2012) vedtatt forordning (EU) nr. 872/2012, som innfører en ny EU-liste (i.e. unionsliste) over tillatte aromastoffer i matvarer (vedlegg I i forordning (EF) nr. 1334/2008, “aromaforordningen”). Næringsmiddelindustrien vil i fremtiden bare kunne bruke de aromastoffene som forekommer på denne unionslisten, som vil gjelde fra 22. april 2013. Aromastoffer som ikke står på denne listen, vil bli forbudt etter en utfasningsperiode på 18 måneder (det vil si etter 22. oktober 2014).              

Status for aromastoffer på unionslisten:

  • Ca. 2100 aromastoffer på unionslisten er evaluert og godkjent (pr. oktober 2012).
  • Ca. 400 aromastoffer er foreløpig ikke godkjente og vurderes fortløpende av det europeiske mattrygghetsorganet EFSA. Siste tidsfrist industrien har for innsending av tilleggsopplysninger er desember 2013.
  • Aromastoffer som er under vurdering av EFSA kan i påvente av godkjenning eller forbud markedsføres og brukes på samme måte som fullstendig evaluerte og godkjente substanser.

Overgangsordninger for aromaer på unionslisten

Aromastoffer som ikke står på unionslisten, vil bli forbudt etter en utfasningsperiode på 18 måneder (det vil si etter 22. oktober 2014). I tillegg utsettes fristen for etablering av unionslister for godkjenningspliktige aromaer (som ikke er aromastoffer) med minst 5 år.

Oppdatering av unionslistene

Unionslisten(e) innenfor de tre sektorforordningene i “4-pakken”, som omfattter tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer, forventes å være i stadig endring på bakgrunn av oppdateringer. Det er Kommisjonen som skal oppdatere unionslistene.

Oppdateringene kan gjelde tilføying av nye stoffer, fjerning av stoffer og tilføying, fjerning og endring av betingelser, spesifikasjoner eller restriksjoner for bruk av stoffer på listene. Den felles godkjenningsprosedyren kan etter forordning (EF) nr. 1331/2008 artikkel 3 nr. 1 enten startes på Kommisjonens initiativ eller på bakgrunn av en innkommet søknad.

Nye (aroma)stoffer vil fortløpende kunne bli innlemmet på unionslisten ifølge en søknads- og godkjenningsprosedyre i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1331/2008 og forordning (EU) nr. 234/2011.

Se Forskrift om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler

Fant du det du lette etter?