Berikingsmodellen - hva er det?

Publisert 11.12.2012     Sist endret 29.11.2017

Mattilsynet har brukt omgrepet «Berikingsmodellen», eller «Modell for risikovurdering av berikingssøknader». Dette er Mattilsynets verktøy for behandling av søknader om tillatelse til tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmiddel.

Modellen gir en oversikt over hvor mye av ulike vitaminer og mineraler som kan tilsettes matvarer i Norge målt i mengde (milligram eller mikrogram) per 100 kilokalorier uten at det oppstår en risiko.

Modellen er omarbeidet fra en tilsvarende dansk modell, til å gjelde norske forhold. Det er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har gjort dette på oppdrag fra Mattilsynet. Den første versjonen av modellen kom i 2006. Ny modell vil gjelde fra begynnelsen av 2013.

Verdiene i modellen er basert på inntak av vitaminer og mineraler og energi fra vanlig mat og drikke hos de personene i ulike aldersgrupper som har det høyeste inntaket (95-persentilen). Disse inntaksberegningene tar utgangspunkt i kostholdsdata fra de store nasjonale kostholdsundersøkelsene for voksne (Norkost), barn og unge (Ungkost), 2-åringer (Småbarnskost) og spedbarn (Spedkost). Det gjennomsnittlige inntaket av vitaminer og mineraler fra kosttilskudd (blant de som spiser kosttilskudd) legges til inntaket av vitaminer og mineraler fra vanlig mat og drikke. Summen av inntaket av vitaminer og mineraler fra mat og kosttilskudd blir trukket fra det tolerable øvre inntaksnivået for de respektive vitaminene og mineralene, altså det man kan spise hver dag gjennom et helt liv uten at det oppstår helserisiko forbundet med inntaket. Resultatet blir da den maksimumsmengden som kan tilsettes mat og drikke. Denne maksimumsgrensen blir fordelt på energiinntaket til 95-persentilen hos de respektive aldersgruppene. På den måten blir det samtidig også synliggjort hvilken aldersgruppe som er mest sårbar for å overskride de fastsatte øvre tolerable inntaksnivåene for de ulike vitaminene og mineralene.

Les mer om modellen i artikkelen Risikovurdering og behandling av søknadar

Selve modellen er også tilgjengelig fra www.vkm.no

 

Fant du det du lette etter?