Spørsmål og svar

Berikingsmodellen - hva er det?

Publisert 11.12.2012     Sist endret 22.03.2018

Mattilsynet bruker begrepet «Berikingsmodellen», «Modell for risikovurdering av berikingssøknader» eller «VKM-modellen». Vi bruker denne modellen som utgangspunkt og støtte når vi behandler søknader om tillatelse til tilsetting av vitaminer eller mineraler til mat- og drikkevarer.

Modellen gir et estimat for hvor mye av ulike vitaminer og mineraler som kan tilsettes mat- og drikkevarer i Norge målt i mengde (milligram eller mikrogram) per 100 kilokalorier uten at det oppstår en helserisiko.

Modellen er omarbeidet fra en tilsvarende dansk modell, til å gjelde norske forhold. Det er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har gjort dette på oppdrag fra Mattilsynet. Den første versjonen av modellen kom i 2006, og ble revidert i 2013.

Verdiene i modellen er basert på inntak av vitaminer og mineraler og energi fra vanlig mat og drikke hos de personene i ulike aldersgrupper som har det høyeste inntaket (95-persentilen). Disse inntaksberegningene tar utgangspunkt i kostholdsdata fra de store nasjonale kostholdsundersøkelsene for voksne (Norkost), barn og unge (Ungkost), 2-åringer (Småbarnskost) og spedbarn (Spedkost). Det gjennomsnittlige inntaket av vitaminer og mineraler fra kosttilskudd (blant de som spiser kosttilskudd) legges til inntaket av vitaminer og mineraler fra vanlig mat og drikke. Summen av inntaket av vitaminer og mineraler fra mat og kosttilskudd blir trukket fra det tolerable øvre inntaksnivået for de respektive vitaminene og mineralene, altså det man kan spise hver dag gjennom et helt liv uten at det oppstår helserisiko forbundet med inntaket. Resultatet blir da en verdi som uttrykker hvor mye av det enkelte stoffet som kan tilsettes mat og drikke uten at det oppstår en risiko for at man totalt sett vil få i seg for mye av det aktuelle stoffet. Denne verdien blir fordelt på energiinntaket til 95-persentilen hos de respektive aldersgruppene. På den måten blir det samtidig også synliggjort hvilken aldersgruppe som er mest sårbar for å overskride de fastsatte øvre tolerable inntaksnivåene for de ulike vitaminene og mineralene.

Les mer om modellen i artikkelen Mattilsynet si behandling av søknadane, risikovurderingar og EØS-avtala . Grunnlaget for den norske søknadsplikta og for Mattilsynet sine vedtak.

 

Fant du det du lette etter?