Regelverksprosess

Bestilling av en oppdatert risikovurdering av eventuelle negative helseeffekter som følge av barn og unges bruk av energidrikker

Publisert 03.09.2018     Sist endret 26.02.2019

Mattilsynet har blitt bedt om å utrede og anbefale konkrete alternative tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker av Helse- og omsorgsdepartementet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utførte en risikovurdering av energidrikker i 2009 og en risikovurdering av koffein i 2015. Mattilsynet ønsker en oppdatert vurdering av eventuelle negative helseeffekter ved på den ene siden et akutt høyt inntak av energidrikker og på den andre siden det kroniske inntaket av energidrikker hos barn og unge.

Mattilsynet ønsker også en vurdering av;

  • eventuelle synergieffekter med andre stoffer som inngår i slike drikker (f. eks. taurin, glukoronolakton, inositol og ulike B-vitaminer),
  • eventuell sammenheng mellom inntak av energidrikker og alkohol
  • eventuell risiko ved bruk av energidrikker i forbindelse med fysisk aktivitet.

Den oppdaterte risikovurderingen vil bli brukt som grunnlag til å svare på oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingsteksten. Innspill må sendes skriftlig innen 18. september 2018.

Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at alle innspill ikke kan etterkommes.

 

Høringsfrist 18.09.2018
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TINE SA 17.09.2018
Energy Drinks Europe - EDE 24.09.2018
Monster Energy Limited 21.09.2018
Bryggeri og drikkevareforeningen 21.09.2018
Forbrukerrådet 21.09.2018
Folkehelseinstituttet 21.09.2018

Endelig bestilling til VKM

 

September/oktober 2018 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TINE SA 17.09.2018
Energy Drinks Europe - EDE 24.09.2018
Monster Energy Limited 21.09.2018
Bryggeri og drikkevareforeningen 21.09.2018
Forbrukerrådet 21.09.2018
Folkehelseinstituttet 21.09.2018

VKM publiserer risikovurdering

VKM publiserer en oppdatert risikovurdering av negative helseeffekter som følge av barn og unges bruk av energidrikker.
 

Risikovurdering: Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge 

Februar 2019 01.02.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TINE SA 17.09.2018
Energy Drinks Europe - EDE 24.09.2018
Monster Energy Limited 21.09.2018
Bryggeri og drikkevareforeningen 21.09.2018
Forbrukerrådet 21.09.2018
Folkehelseinstituttet 21.09.2018

Mattilsynets anbefaling om energidrikker
 15.02.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret tlf. 22 77 80 50