Er det meldeplikt eller søknadsplikt for tilsetting av vitaminer, mineraler og andre stoffer?


Publisert 11.12.2012 | Sist endret 21.01.2013

Det er søknadsplikt for tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler i Norge.

Søknadsplikten er hjemlet i Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, §§ 4 og 6.

Paragraf 4 omtaler tilsetting av vitaminer og mineraler og sier: «Inntil felles maksimumsgrenser er fastsatt i henhold til forordning (EF) nr. 1925/2006, er tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler ikke tillatt med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse».

Paragraf 6 omtaler aminosyrer og sier: «Med mindre Mattilsynet har gitt særskilt samtykke for det enkelte vareslag, er tilsetting av aminosyrer til næringsmidler ikke tillatt

Spørsmålet om meldeplikt versus søknadsplikt kan oppstå ut fra det faktum at forskriften § 3 omhandler meldeplikt og reglene for slik meldeplikt. Dette kan kanskje virke noe forvirrende. Til slutt i paragraf 3 står det imidlertid med liten skrift: «Trer i kraft fra den tid departementet bestemmer».

Grunnen til dette er at forskriften i tillegg til å gi særnorske bestemmelser om søknadsplikt, også innlemmer EUs regelverk om beriking (forordning EF 1925/2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoff til næringsmidler) i norsk regelverk. I henhold til bestemmelsene i denne forordningen skal EU-Kommisjonen fastsette maksimumsgrenser for hvor mye av hvert enkelt vitamin og mineral som skal kunne tilsettes næringsmidler. Den norske søknadsplikten for vitaminer og mineraler opphører når disse maksimumsgrensene er fastsatt i EU og innlemmet i norsk regelverk. Det er antagelig fra dette tidspunktet meldeplikten kommer til å trå i kraft i Norge.

 

 

Fant du det du lette etter?