Forslag til ny tillatt mineralforbindelse i næringsmidler


Publisert 27.04.2017 | Sist endret 05.05.2017

En rettsakt som er under behandling i EU vil utvide listen over tillatte mineralforbindelser i næringsmidler. Rettsakten vil tillate bruk av kalsiumfosforyloligosakkarider som kilde til kalsium i næringsmidler.

Bakgrunn

Forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler gjennomfører forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler i norsk rett.

Forordning (EF) nr. 1925/2006 inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til næringsmidler (i vedlegg 1), og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene (i vedlegg 2).

Det kan inkluderes nye vitaminer, mineraler og forbindelser av disse på listene, dersom forbindelsen er helsemessig trygg og har god biotilgjengelighet.

Vedlegg 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1925/2006 har tidligere blitt endret ved

Disse endringene er gjennomført i norsk regelverk i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Se også:

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsakt behandlet i Stående komité (PAFF)

The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee) behandlet en rettsakt som vil utvide listen over mineralforbindelser i forordning (EF) nr. 1925/2006 med kalsiumfosforyloligosakkarider som kilde til kalsium. Komiteen avga positiv uttalelse.

 07.03.2017
Rettsakten behandles av Europaparlamentet og Rådet

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

Våren 2017 
Høring

Høring av rettsakten som vil endre forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler ved at kalsiumfosforyloligosakkarider inkluderes på vedlegg 2.

 

Høringsfrist: 29.05.2017

Last ned saksdokumentasjon

 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Dato ikke bestemt 
Rettsakten tas inn i norsk rett

Rettsakten tas inn i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver i seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778969