Nasjonal forskriftsbestemmelse av «andre stoffer» i kosttilskudd/næringsmidler

Publisert 04.09.2012     Sist endret 13.03.2018

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Ifølge en markedsundersøkelse fra 2011, utgjorde kosttilskudd med «andre stoffer» mer enn 50 % av det norske markedet. Denne typen stoffer finnes også i næringsmidler, som energidrikker og sportsprodukter. Eksempler på «andre stoffer» er: fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, koenzym Q10 og koffein. «Andre stoffer» tilsettes næringsmidler for at de skal ha en positiv effekt hos personen som spiser dem. For høyt inntak av visse «andre stoffer» kan imidlertid også være forbundet med alvorlig helserisiko.

Tilsetning av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler er ikke harmonisert på EU-nivå. Mattilsynet ønsker å regulere dette området for å sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, gi bransjen en forutsigbarhet og likere konkurransevilkår og bidra til et effektivt og enhetlig tilsyn. Norge har på lik linje med de andre landene i EØS-området mulighet til å fastsette nasjonale forskriftsbestemmelser på dette området innenfor de rammene som EØS-avtalen setter.

Den nasjonale forskriftsbestemmelsen av «andre stoffer» vil ikke omfatte områder hvor det er fastsatt spesifikke regelverk som for eksempel ny mat, næringsmidler til særskilte grupper, aromaer og tilsetningsstoffer.

Se også:
EU-kommisjonens nettsider om kosttilskudd

Dansk regelverk om andre stoffer

Tidslinje for dette arbeidet:

Anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet

Mattilsynet ønsker å regulere ”andre stoffer” som tilsettes kosttilskudd og andre næringsmidler, og har foreslått til Helse- og omsorgsdepartmentet (HOD) om å innføre en nasjonal regulering av «andre stoffer» i næringsmidler. Om vi får tilslutning fra departementet, vil Mattilsynet utarbeide forslag til ny forskrift med en positivliste over stoffer med bruksmengder som er vurdert helsemessig trygge i næringsmidler.

Se også Vil ha strengere regulering av stoffer i kosttilskudd, mat og drikke

 

 11.02.2014
Kartlegging av markedet

Som grunnarbeid for en regulering ønsker Mattilsynet å få informasjon om innholdet av andre stoffer i produkter som finnes på det norske markedet. Disse stoffene vil bli vurdert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og vil senere kunne danne grunnlaget for en eventuell positivliste i nytt nasjonalt regelverk.

 

Frist 15.06.2014

Last ned saksdokumentasjon

Forespørsel sendt ut til bransjen
Beslutning fra HOD

Mattilsynet har fått Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) godkjenning til å starte arbeidet med nasjonale forskriftsbestemmelser.

 29.05.2015
Forskriftarbeid

På bakgrunn av beslutning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeider Mattilsynet forskrift om tilsetting av «andre stoffer» til kosttilskudd og andre matvarer.

Pågående 
Høring:

Utkast til nasjonale forskriftsbestemmelser om «andre stoffer» kosttilskudd og næringsmidler vil snart bli sendt på høring, med 3 måneders høringsfrist.

 14.03.2018
Vurdering av høringssvar og forslag til forskriftsbestemmelser

Mattilsynet sammenstiller og vurderer høringsinnspill

Vår 2018 
Notifisering av utkastet til endringsforskrift innen EØS og WTO

 

Vår 2018 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

 

Dato ikke bestemt  
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50