Søknadsplikt for tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer

Publisert 10.12.2012     Sist endret 10.11.2016

Det er søknadsplikt for tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler i Norge.

Søknadsplikten er hjemlet i Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, §§ 4 og 6.

Paragraf 4 omtaler tilsetting av vitaminer og mineraler og sier: «Inntil felles maksimumsgrenser er fastsatt i henhold til forordning (EF) nr. 1925/2006 , er tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler ikke tillatt med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse».

Paragraf 6 omtaler aminosyrer og sier: «Med mindre Mattilsynet har gitt særskilt samtykke for det enkelte vareslag, er tilsetting av aminosyrer til næringsmidler ikke tillatt

Søknadsplikten omfatter:

  • Direkte tilsetting av vitamin-, mineral og/eller aminosyrer til næringsmiddel
  • Indirekte tilsetting ved at en av ingrediensene i produktet er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer.

Søknadene skal gjelde selve tilsettingen.  Det er ikke produktet som godkjennes, heller ikke importen.

Søknadsplikten omfatter ikke:

  • Tilsetting av vitaminer og/eller mineraler til kosttilskudd, (slik tilsetting er regulert i kosttilskuddforskriften)
  • Tilsetting av vitamin- og mineralforbindelser som også er klassifisert som tilsetningsstoffer (med E-nummer) når disse tilsettes som tilsetningsstoffer (teknologisk formål).
  • Tilsetting av andre ingredienser og andre næringsstoffer enn vitaminer, mineraler og de 20 vanlige aminosyrene og taurin. Eksempler: omega-3 fettsyrer, koffein, fiber og så videre.
  • Tilsetting av vitaminer og mineraler når hensikten med tilsettingen kun er å tilbakeføre næringsstoffer som er gått tapt i produksjonsprosessen (såkalt restitusjon).
  • Produkter med de tilsetninger som dekkes av Tabell 1 gjengitt nedenfor.

Tabell 1: Søknadsfritak etter Helsedirektoratets anbefalinger om tilsetting av særskilte vitaminer og mineraler til enkelte matvarer og matvaregrupper *.

NæringsmidlerNæringsstofferMaks totale mengde pr. 100g
Margarin, matolje og andre typer spisefettVitamin A
Vitamin D
900 µg
10 µg
SmørVitamin D10 µg 
Melk - alle typer melk som går direkte til forbruker Vitamin D0,4 µg 
Brunost til barn og primprodukter til barnJern10 mg 
Bordsalt (NaCl)Jod0,5 mg 


* Søknadsfritaket gjelder kun produkter som er markedsført direkte til forbruker. Når produktet inngår som ingrediens i videre industriell produksjon, gjelder søknadsplikten som ellers.

Hvem skal søke:

  • Norske produsenter av næringsmidler tilsatt vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer
  • Norske importører av næringsmidler tilsatt vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer

Gebyr

Mattilsynets behandling av søknader er gebyrbelagt. Dette er hjemlet i Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. I følge forskriftens § 7 innbetales gebyret etterskuddsvis med forfallsdato 30 dager etter fakturadato. For hver faktura skal det i tillegg betales et administrasjonsgebyr på 100 kr.

Mattilsynet krever for tiden ikke gebyr for behandling av søknader som kun gjelder aminosyrer.

Merk

Ved behandling av søknader er det kun selve tilsettingen av næringsstoff som vurderes av Mattilsynet. Tillatelser gis under vilkår av at søker (produsent/importør) til enhver tid kan dokumentere at produktene inneholder den tillatte mengden av de ulike stoffene.

Produktene må også tilfredsstille alle andre krav gitt i regelverket for tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til næringsmidler.

Virksomheten er også ansvarlig for at produktene presenteres og merkes i tråd med gjeldende krav til blant annet merking generelt, næringsdeklarasjon og bruk av ernærings- og helsepåstander i næringsmiddelregelverket.

Mattilsynet forbeholder seg retten til å kunne tilbakekalle tillatelser enten det er på bakgrunn av eventuell ny viten om helserisiko eller annet.  

Ny vitenskapelig kunnskap, endring i befolkningens kosthold eller annet, vil også kunne medføre endringer i Mattilsynets praksis for søknadsbehandling, og hvilke nivåer av tilsetting som tillates.

Søknader sendes til:

Mattilsynet
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Les mer:

Reglar for tilsetjing av vitamin, mineral og aminosyrer i Noreg

Fant du det du lette etter?