Regelverksprosess

Yohimbe flyttes fra liste C til liste A i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Publisert 24.01.2019     Sist endret 03.05.2019

Dette betyr at yohimbe forbys brukt i næringsmidler.

Yohimbe har siden 2014 vært oppført på C-listen i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1925/2006 (implementert i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer). C-listen er en midlertidig liste over stoffer som er under vurdering med hensyn til helsemessig sikkerhet. Det er identifisert potensielt helseskadelige effekter for disse stoffene, men det eksisterer samtidig vitenskapelig usikkerhet. Innen fire år etter at et stoff er oppført i C-listen skal det avgjøres om stoffet skal tillates, om det skal tillates med bruksbetingelser (B-listen) eller forbys (A-listen).

I perioden hvor yohimbe har vært plassert på liste C i vedlegg III, har det ikke kommet ytterligere vitenskapelig dokumentasjon til EU-kommisjonen om yohimbes helsemessige trygghet. Yohimbe flyttes fra liste C til liste A i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1925/2006.

Dette betyr at det vil være forbudt å bruke yohimbe i næringsmidler, herunder kosttilskudd. Forordning (EF) nr. 1925/2006 vil bli endret på bakgrunn av dette.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Januar 2019 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.02.2019

Høring

 

Høringsfrist 14.03.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.02.2019

Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Våren 2019 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om ernærings- og helsepåstander og er gjeldende i norsk rett.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruks- og matdepartementet 08.02.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50