Endring av næringsmiddelhygieneforskriften - Presisering av stoffer som godtas som tidligere last i beholdere som skal frakte flytende fett og oljer til sjøs

Publisert 30.05.2016     Sist endret 30.05.2016

EU kommisjonen har vedtatt en forordning som presiserer hvilke stoffer som godtas som tidligere last i beholdere ved frakt av flytende oljer og fett til sjøs – forordning (EU) 2016/238.

Rettsakten vil først bli gjennomført i norsk rett etter at den er innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen. Endringsforskriften høres derfor med forbehold om den videre EØS-prosessen.

Ettersom forordningen som sendes på høring allerede er fastsatt i EU, er det på dette tidspunktet ingen muligheter til å kunne påvirke bestemmelsene i forordningen. Høring gjennomføres i slike sammenhenger hovedsakelig av informasjonshensyn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 15.07.2016
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jørn Nilsen, Seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 23