Rapport

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2017 og 2018

Publisert 29.08.2019     Sist endret 29.08.2019

Noen ugressplanter produserer naturlige giftstoffer (plantetoksiner) som er skadelige for oss mennesker. Dersom giftig ugress i eller ved åkeren følger med under innhøsting av matplantene, kan det føre til at plantetoksinene havner i maten vår. Mattilsynet fant nivåer av et plantetoksin over gjeldende grenseverdi i en prøve av barnemat.

Hva undersøkte vi: Kornbasert mat og barnemat, te og honning.
Tidsrom:

2017-2018

Hva lette vi etter: Plantetoksiner (tropane alkaloider i kornbasert mat og barnemat og pyrrolizidine alkaloider (PA) i te og honning).
Hva fant vi:

I 2017 fant vi tropane alkaloider i form av atropin i 3 av 35 prøver. Ett av funnene var i kornbasert, prosessert barnemat (skumpinner), men funnet var ikke høyere enn grenseverdien på 1 µg/kg.

I 2018 fant vi tropane alkaloider i form av atropin og skopolamin i henholdsvis 4 og 2 av totalt 14 barnematprøver. I likhet med i 2017, fant vi de høyeste nivåene i skumpinner. I en av disse prøvene var nivået av atropin høyere enn den gjeldende grenseverdien.

I 2018 ble også te og honning analysert for pyrrolizidine alkaloider (PA), som det per i dag ikke er grenseverdier for. Vi fant PA i 8 av 10 prøver av te. De høyeste nivåene ble målt i grønn te, hvor PA i form av jacobine og jacobine-NOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. Vi fant også PA i 9 av 15 prøver av honning, men kun i lave konsentrasjoner.

Mattilsynet vil bruke resultatene videre i arbeidet med å utvikle regelverket for forurensende stoffer i mat.

 

Fant du det du lette etter?