Rapport

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2022

Publisert 15.05.2023     Sist endret 15.05.2023

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger og langtidseffekter. Dersom giftig ugress i eller ved åkeren følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at plantetoksinene havner i maten vår. Mattilsynet har derfor et årlig overvåkingsprogram hvor vi analyserer matvarer som kan ha plantetoksiner i seg.

Hva undersøkte vi?

Totalt 30 prøver ble analysert for plantetoksiner.

  • 15 prøver av barnegrøt, skumpinner og frokostblandinger
  • 15 prøver av urte, grønn te, urtekrydder og bakeblandinger.
Tidsrom:

2022

Hva lette vi etter?
  • Tropane alkaloider, i form av atropin og skopolamin i barnegrøt, skumpinner og frokostblandinger
  • 43 ulike pyrrolizidinalkaloider i urte, grønn te, urtekrydder og bakeblandinger
Hva fant vi?

Det ble ikke påvist tropane alkaloider i prøvene.

Det ble påvist pyrrolizidinalkaloider i:

  • to prøver av krydderurter
  • én prøve av urtete
Hvem utførte oppdraget?NIBIO

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner