Kunngjøring

Doblet tilbakeholdelsestid for det antibakterielle legemiddelet Streptocillin vet. Inj.

Publisert 31.10.2019     Sist endret 31.10.2019

Som følge av funn over grenseverdiene i AB-restprogrammet i 2017, har Mattilsynet bidratt til at tilbakeholdelsestiden for legemiddelet Streptocillin vet inj., som inneholder dihydrostreptomycin (DHS), er forlenget fra 30 til 60 dager.

AB-restprogrammet i 2017

Det ble i 2017 gjort funn i form av rester av antibiotikum dihydrostreptomycin (DHS) i nyreprøver, både i ordinære prøver og prøver som ble tatt ut på mistanke, fra slakt av storfe og svin. Les rapporten her.

Legemiddelrestene oversteg grenseverdien i nyrevev selv om tilbakeholdelsestiden på 30 dager var overholdt. Mattilsynet varslet derfor Statens Legemiddelverk, som igjen tok kontakt med produsenten Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S. Etter en grundig vurdering av Mattilsynets funn og resultater, har produsenten økt tilbakeholdelsestiden til 60 dager. Dette er nå godkjent av Legemiddelverket som har vedtatt følgende:

Forlenget tilbakeholdelsestid for Streptocillin vet inj.

Tilbakeholdelsestiden for injeksjonsvæsken er økt fra 30 døgn til 60 døgn etter i.m. og s.c. injeksjon. Bakgrunnen er flere tilfeller der rester av dihydrostreptomycin er påvist i nyrer fra slakt av storfe og svin. Vi anbefaler derfor at veterinærene tar i bruk den nye tilbakeholdelsestiden med en gang, selv når de bruker preparat med gammel merking.

Legemiddelprodusenten selv har også valgt å stanse produksjonen av intramammarier Streptocillin Forte fordi dette produktet også etterlater rester av DHS i nyrene, selv om de er brukt lokalt i juret for behandling av jurbetennelse. Les brevet fra SLV her: Streptocillin vet og Streptocillin vet forte - informasjon til Mattilsynet

Mattilsynet har satt en overgangsperiode for innføring av denne nye tilbakeholdelsestiden. Overgangsperioden er ment for å ta i betraktningen de tilfellene som allerede er behandlet i henhold til den gamle tilbakeholdelsestiden, og for gi alle praktiserende veterinærer tid til å gjøre seg kjent med endringen. Mattilsynet kommer til å følge opp den nye tilbakeholdelsestiden fra 1.1.2020. 

Om AB-restprogrammet

Antibakterielle legemidler (AB) er en fellesbetegnelse som omfatter alle legemidlene som dreper eller hemmer veksten av bakterier. Dette vil si legemidler som brukes mot bakterielle infeksjoner. 

Overvåkning av rester av antibakterielle legemidler (AB-restprogrammet) i slakteskrotter er et nasjonalt ekstraprogram Mattilsynet gjennomfører i tillegg til fremmedstoffprogrammet for å undersøke at norskprodusert kjøtt ikke inneholder rester over tillatte grenseverdier for disse midlene.

Prøvetakingen i dette programmet har dels vært stikkprøver og dels basert på konkret mistanke. Mattilsynets regioner tok ut prøvene i henhold til en forhåndsbestemt plan. Mattilsynet har brukt FERA Science Ltd for analysering av prøvene i dette programmet. FERA er et akkreditert laboratorium som ligger i York i Storbritannia, og det fungerer som Nasjonalt referanse laboratorium (NRL) for Norge på en rekke analyser av legemiddelrester og kontaminanter.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer