Kunngjøring

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 07.12.2018     Sist endret 07.12.2018

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for legemidler solventnaphtha, lett aromatisk og fluazuron.

I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finnes det en liste (tabell 1) som viser hvilke legemidler som kan brukes til matproduserende dyr, og grenseverdier for restmengder av de ulike legemidlene i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Listen endres stadig.

Mattilsynet har 05. desember 2018 fastsatt en endringsforskrift til MRL-forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2018/520 og forordning (EU) 2018/523 

Solventnaphtha, lett aromatisk er et løsningsmiddel med virkning på hud hos dyr. Dette stoffet er nå oppført i lista for tillatte stoffer til matproduserende dyr, og dermed er tillatt å bruke til alle produksjonsdyr uten krav om en grenseverdi (MRL)

Forordning (EU) 2018/520 omhandler solventnaphtha, lett aromatisk, som er et løsningsmiddel med virkning på hud hos dyr. Solventnaphtha, lett aromatisk har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har European Medicines Agency (EMA anbefalt at fastsettelse av grenseverdier for solventnaphtha, lett aromatisk i vev fra produksjonsdyr ikke er nødvendig for beskyttelse av menneskers helse.

Fluazuron er et antiparasittmiddel er nå tillatt å bruke til fisk og storfe, og kan ekstrapoleres til vev fra alle drøvtyggere unntatt sau og drøvtyggere som produserer melk til humant konsum.

Forordning (EU) nr. 2018/0523 omhandler fluazuron, som er et antiparasittmiddel. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr, og har grenseverdier for storfe i muskel, fett, liver, og nyre bortsett fra dyr som produserer melk til humant konsum. En søknad om utvidelse av eksisterende bestemmelser for fluazuron til å omfatte fisk ble sendt til EMA "European Medicines Agency". Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA innvilget søknaden og anbefalt etablering av grenseverdier for fluazuron i fisk. I henhold til artikkel 5 i forordning (EU) 470/2009, har EMA også vurdert at ekstrapolering av denne oppføringen til vev fra alle drøvtyggere unntatt sau, og til storfemelk er hensiktsmessig.

Les mer om endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ditt lokale kontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ditt lokale kontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00