Kunngjøring

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 01.04.2019     Sist endret 01.04.2019

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for legemidler svineprolaktin, eprinomektin, og isofluran.

I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finnes det en liste (tabell 1) som viser hvilke legemidler som kan brukes til matproduserende dyr, og grenseverdier for restmengder av de ulike legemidlene i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Listen endres stadig.

Mattilsynet har 01. april 2019 fastsatt en endringsforskrift til MRL-forskriften som gjennomfører forordninger (EU) 2018/0721, (EU) 2018/0722, og (EU) 2018/1076.  

Svineprolaktin, som er et stoff med virkning på reproduksjonssystemet hos dyr. Dette stoffet er nå oppført i lista for tillatte stoffer til matproduserende dyr, og dermed er tillatt å bruke til svin uten krav om en grenseverdi (MRL)

Forordning (EU) 2018/0721 omhandler svineprolaktin, som er et stoff med virkning på reproduksjonssystemet hos dyr. Svineprolaktin har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har European Medicines Agency (EMA)anbefalt at fastsettelse av grenseverdier for svineprolaktin i vev fra svin ikke er nødvendig for beskyttelse av menneskers helse.

Eprinomektin som er et antiparasittmiddel som virker både på endo- og ektoparasitter er nå tillatt å bruke til fisk og kan også brukes til dyr av hestefamilien og kaniner.

Forordning (EU) 2018/0722 av 16. mai omhandler eprinomektin som er et antiparasittmiddel med virkning på både endo- og ektoparasitter. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til alle drøvtyggere og har grenseverdier for muskel, fett, lever, nyre, og melk. En søknad om utvidelse av eksisterende bestemmelser for eprinomektin til å omfatte fisk ble sendt til European Medicines Agency (EMA). Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har (EMA) anbefalt etablering av en grenseverdi (MRL) for eprinomektin i fisk. I henhold til artikkel 5 i forordning (EU) 470/2009, har EMA også vurdert at ekstrapolering av grenseverdiene for eprinomektin til vev fra dyr av hestefamilien og kaniner er hensiktsmessig.

Isofluran som er et bedøvelsesmiddel blir tillatt å bruke ved inhalering til 0-7 dager gamle spedgriser.

Forordning (EU) 2018/1076 omhandler isofluran som er et bedøvelsesmiddel. Isofluran står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer som kun bruks til bedøvelse av dyr i hestefamilien. Det er ikke krav om MRL/grenseverdier for isofluran i vev fra dyr i hestefamilien. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om utvidelse av bruk av isofluran til å omfatte svin. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA anbefalt bruk av isofluran ved inhalering til 0-7 dager gamle spedgriser hvor oppføringen "ingen krav om MRL" også skal gjelde for spedgriser i denne aldersgrensen.

Les mer om endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 0 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 0 00