Kunngjøring

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 30.09.2019     Sist endret 30.09.2019

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for legemiddel Ovotransferrin.

I Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr finnes det en liste (tabell 1) som viser hvilke legemidler som kan brukes til matproduserende dyr, og grenseverdier for restmengder av de ulike legemidlene i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Listen endres stadig.

Mattilsynet har 27. september 2019 fastsatt en endringsforskrift til MRL-forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2019/0238.  

Ovotransferrin er et antimikrobielt stoff som brukes mot infeksiøse agens er nå tillatt å bruke til høner uten krav om en grenseverdi. Dette gjelder også for andre fjørfearter unntatt egg-produserende fjørfearter.

Forordning (EU) nr. 2019/0238 omhandler ovotransferrin som er et eggeproteinstoff som har antimikrobielleffekt. Ovotransferrin har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av ovotransferrin i vev fra høns og hønseegg. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA anbefalt at etablering av grenseverdier for ovotransferrin i vev fra høns ikke er nødvendig for beskyttelse av menneskers helse. EMA har også vurdert at ekstrapolering av klassifiseringen "ingen MRL påkrevd" for ovotransferrin fra hønsevev til vev fra andre fjørfearter unntatt dyr som produserer egg, er hensiktsmessig. 

Les mer om endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ditt lokale kontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ditt lokale kontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00