Bestilling til VKM om risikovurdering av radioaktivitet i mat

Publisert 06.06.2016     Sist endret 30.06.2016

Forvaltningen av radioaktivitet i mat og fôr i Norge har siden 1986 vært preget av ulykken i Tsjernobyl. Mattilsynet har sammen med Strålevernet utarbeidet en helhetlig strategi for forvaltningen av radioaktivitet i fôr og næringsmidler. Den beskriver utfordringene på radioaktivitetsområdet og skal bl.a. gjøre Mattilsynet bedre i stand til å håndtere hendelser.

Som en del av strategien skal Mattilsynet revidere tiltaksgrensene og grenseverdiene for radioaktive stoffer i drikkevann og næringsmidler og lage nye der det er behov (inkludert for fôr). Grenseverdiene er ment til håndteringen av normalsituasjonen, beredskapssituasjoner og langtidsoppfølgingen etter hendelser. Et viktig grunnlag for regelverksutviklingen er en vurdering av hvilken folkehelserisiko radioaktivitet i mat og fôr utgjør. Mattilsynet ber derfor Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å gjennomføre en slik. VKM er i gang med arbeidet, og Mattilsynet ber med denne høringen om innspill til innholdet i bestillingsbrevet.

Fristen for innspill er mandag 20. juni.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 20.06.2016
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anders Tharaldsen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon fremmedstoffer og EØS, tlf.: 22 77 78 27