Høring: Utkast til bestilling av risikovurdering fra VKM - Dioksin og dioksinlignende PCB i maten til den norske befolkningen

Publisert 20.11.2018     Sist endret 26.02.2019

Bakgrunnen for Mattilsynets bestilling er at EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny rapport senker det tolerable inntaket av dioksiner og dioksinlignende-PCB fra 14 pg per kg kroppsvekt per uke, til 2 pg per kg kroppsvekt per uke. EFSA-rapporten viser at fisk, sjømat, kjøtt, egg og meieriprodukter bidrar mye til den totale eksponeringen av dioksin og dioksinlignende-PCB fra mat. Mattilsynet vil derfor be Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende-PCB i maten til den norske befolkningen.

Mattilsynet vil bruke denne vurderingen fra VKM til å utarbeide og formidle råd til virksomheter, forbrukere og andre grupper i samfunnet. Videre vil denne vurderingen bli brukt til å utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinja under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM «Vurdering av dioksin og dioksinlignende-PCB i maten til den norske befolkningen.

Høringsfrist 12.12.2018
 
Regelverksinnspill

 

Februar 2019 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Andreassen, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, tlf. 99 54 44 55