Miljøgifter i fisk 2015 - marine oljer

Publisert 08.12.2016     Sist endret 08.12.2016

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2015» undersøkte ti marine oljer. Resultatene viser store variasjoner i nivå av uønskede stoffer.

Hva er undersøkt:
  • Tre torskeleveroljer
  • Tre lakseoljer
  • En haileverolje
  • En havmusolje
  • En selolje
  • En hvalolje
Hva lette vi etter:Dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.
Hva ble funnet:

To av oljene – hvaloljen og havmusoljen - hadde svært høye konsentrasjoner av dioksin, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB. Dette var over grenseverdiene og begge oljene ble trukket fra markedet.

Innholdet i resten av oljene varierte, men ingen var over grenseverdiene.

Tidsrom:1. januar til 31. desember 2015

 

Rapport

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2015 (PDF) 

Fant du det du lette etter?