Veterinær grensekontroll sjømat 2015

Publisert 19.01.2017     Sist endret 19.01.2017

Resultater fra overvåkingen av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2015 viste at sjømaten var trygg og det var kun få tilfeller der innholdet av uønskede stoffer var over grenseverdien.

Hva er undersøkt:

Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (110 prøver totalt)

Hva lette vi etter:Uønskte stoff, mikroorganismar og parasittar.
Hva ble funnet:

Noen få overskridelser, men ellers var produktene under grenseverdiene for fremmed- og smittestoff:

  • Koliforme bakterier funnet i en prøve tiggerreker fra Bangladesh og en prøve prosessert sjømatprodukt fra Thailand.
  • Listeria ble funnet i en prøve av Blue Grenadier fra Malaysia og i en prøve av tunfisk fra Thailand.
  • Indikasjon på bruk av ulovlige legemiddel i en prøve av Pangasius fra Vietnam.
  • 2 av 84 prøver for tungmetall var over grenseverdi (blekksprut frå Argentina og prosessert rekeprodukt frå Thailand)
Tidsrom:1. januar til 31. desember 2015

 

Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2015 (PDF)

Fant du det du lette etter?