Regelverksprosess

Ny forskrift om tiltak mot akrylamid

Publisert 09.02.2018     Sist endret 09.02.2018

EU har fastsatt en ny forordning (EU) 2017/2158, om reduserende tiltak og referanseverdier for å få ned nivåene av akrylamid i næringsmidler. Forordningen er EØS-relevant, dvs. at forordningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen og deretter vil det bli fastsatt en forskrift hvor forordningen gjøres gjeldende som norsk forskrift.

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig når vi baker, friterer, steker eller griller stivelsesholdige matvarer som f.eks. poteter og brød ved høy temperatur (over 120°C).

Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende gjennom å skade arvematerialet (DNA). Nivåene i maten bør derfor være så lave som mulig.

De nye bestemmelsene innebærer at det gis mer spesifikke krav til gjennomføring av tiltak for å redusere nivåene av akrylamid i ulike matvarer (potetbaserte, kornbaserte og kaffe). Det etableres samtidig referanseverdier som mål på om tiltak er iverksatt.

Forordningen skal gjelde som norsk rett som sådan, dvs. at det ikke lenger er anledning til å påvirke innholdet i selv forordningen. Det er imidlertid anledning til å påvirke hvordan forordningen gjennomføres i norsk rett. Vi foreslår at forordning (EU) 2017/2158 gjennomføres i norsk rett som en egen forskrift. Alternativt kan forordningen gjennomføres ved egne gjennomføringsbestemmelser enten i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler, eller i næringsmiddelhygieneforskriften. Vi ønsker særlig en tilbakemelding på hvordan forordning bør gjennomføres i norsk rett for å sikre at regelverket blir best mulig tilgjengelig for brukerne. 

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring – Utkast til ny forskrift om tiltak mot akrylamid

 

 

Høringsfrist: 23.03.2018
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet har fastsatt ny forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler. Forskriften gjennomfører EU-kommisjonens forordning (EU) 2017/2158 i norsk rett, dvs at forordningens bestemmelser gjelder som norsk forskrift.

 

Det nye regelverket retter seg mot virksomheter som produserer og omsetter potetbaserte produkter, brød og bakervarer, frokostkorn, kaffe og kaffeerstatninger, samt barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn. Disse plikter å gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter.

 

Mattilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelsene etterleves.

Forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler 

 12.07.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

An-Katrin Eikefjord, seniorrådgiver, seksjon Fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 53 / 952 76165