PAH i røykte kjøtt- og fiskeprodukter 2016 – 2017

Publisert 25.07.2018     Sist endret 25.07.2018

NIFES (nå HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, undersøkt nivåene av PAH i norske røykte kjøtt- og fiskeprodukter, og funnet at noen få produkter overskrider de gjeldende grenseverdiene for to PAH-forbindelser. De undersøkte 70 produkter og 50 av disse hadde ikke målbare konsentrasjoner av PAH. Hos 4 av produktene hvor det ble funnet PAH, var nivåene over de gjeldene grenseverdiene.

Hva undersøkte vi?

Røykte kjøtt- og fiskeprodukter. Det ble analysert 43 prøver av røykt kjøtt og 27 prøver av røykt fisk.

Tidsrom:Høsten 2016 – våren 2017.
Hva lette vi etter?

PAH.

Hva fant vi?

De aller fleste av de undersøkte produktene inneholdt PAH-verdier under grenseverdiene.

  • 20 av 70 produkter hadde målbare nivåer av PAH
  • Fire av kjøttproduktene, ingen av fiskeproduktene, hadde konsentrasjoner over de gjeldende grenseverdiene for benzo(a)pyren og sum PAH4.
  • De to kjøttproduktene med høyest nivå hadde konsentrasjoner på 130 og 140 μg/kg våtvekt, og begge disse var såkalt badsturøykte produkter.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner