Radioaktivitet

Publisert 02.12.2019     Sist endret 18.03.2022

Radioaktive stoffer finnes overalt i miljøet rundt oss. Naturlig forekommende radioaktive stoffer har alltid vært tilstede i maten vi spiser, luften, bakken og i kroppen. I tillegg har menneskelig aktivitet ført til forurensing av norske områder.

Radioaktiv forurensning i norsk natur stammer i all hovedsak fra atmosfæriske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet og Tsjernobyl-ulykken i 1986. Havet inneholder også mange ulike radioaktive stoffer som påvirker innholdet i sjømaten. Nivåene av radioaktivitet i miljø og mat overvåkes av mange ulike instanser.

Mattilsynet har egne overvåkningsprogrammer for radioaktivitet i mat, og følger opp nivåene i kjøtt ved måling av levende dyr og en del produkter, og i sjømat.

Radioaktive stoffer er ustabile og gir fra seg energi i form av partikler eller elektromagnetiske bølger. Ioniserende stråling har høy energi og kan gi biologisk skader på celler og DNA. Alvorligheten av skaden avhenger av mengden stråling vi blir utsatt for og man forsøker derfor å holde nivåene i mat så lave som det praktisk er mulig å få til (ALARA-prinsippet).

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev