Radioaktivitet

Publisert 30.06.2016     Sist endret 02.01.2019

Radioaktive stoffer finnes overalt i miljøet rundt oss. Naturlig forekommende radioaktive stoffer har alltid vært tilstede i maten vi spiser, luften, bakken og i kroppen. I tillegg har menneskelig aktivitet ført til forurensing av norske områder.

Radioaktiv forurensning i norsk natur stammer i all hovedsak fra atmosfæriske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet og Tsjernobyl-ulykken i 1986. Havet inneholder også mange ulike radioaktive stoffer som påvirker innholdet i sjømaten. Nivåene av radioaktivitet i miljø og mat overvåkes av mange ulike instanser.

Mattilsynet har egne overvåkningsprogrammer for radioaktivitet i mat, og følger opp nivåene i kjøtt ved måling av levende dyr og en del produkter, og i sjømat.

Radioaktive stoffer er ustabile og gir fra seg energi i form av partikler eller elektromagnetiske bølger. Ioniserende stråling har høy energi og kan gi biologisk skader på celler og DNA. Alvorligheten av skaden avhenger av mengden stråling vi blir utsatt for og man forsøker derfor å holde nivåene i mat så lave som det praktisk er mulig å få til (ALARA-prinsippet).

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Radioaktivitet og nedforing: Egenerklæring ved slakting av sauPDF