Radioaktivitet


Publisert 30.06.2016 | Sist endret 25.08.2017

Radioaktive stoffer finnes overalt i miljøet rundt oss. Naturlig forekommende radioaktive stoffer har alltid vært tilstede i maten vi spiser, luften, bakken og i kroppen. I tillegg har menneskelig aktivitet ført til forurensing av norske områder.

Radioaktiv forurensning i norsk natur stammer i all hovedsak fra atmosfæriske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet og Tsjernobyl-ulykken i 1986. Havet inneholder også mange ulike radioaktive stoffer som påvirker innholdet i sjømaten. Nivåene av radioaktivitet i miljø og mat overvåkes av mange ulike instanser.

Mattilsynet har egne overvåkningsprogrammer for radioaktivitet i mat, og følger opp nivåene i kjøtt ved måling av levende dyr og en del produkter, og i sjømat.

Radioaktive stoffer er ustabile og gir fra seg energi i form av partikler eller elektromagnetiske bølger. Ioniserende stråling har høy energi og kan gi biologisk skader på celler og DNA. Alvorligheten av skaden avhenger av mengden stråling vi blir utsatt for og man forsøker derfor å holde nivåene i mat så lave som det praktisk er mulig å få til (ALARA-prinsippet).

Mer om radioaktivitet

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Radioaktivitet og nedforing: Egenerklæring ved slakting av sauPDF

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Undersøking radioaktivitet i oppdrettsfisk 2016 

Radioaktivitet i norsk mat - resultater fra overvåkningen av dyr og næringsmidler 2016

Sommerovervåkning av beitedyr:

Sommerovervåkning av radioaktivitet i beitedyr (ukentlig status)

Statens strålevern: Radioaktiv forurensing i utmarksbeitende dyr 2017 - nr. 1 

Statens strålevern: Radioaktiv forurensing i utmarksbeitende dyr 2016 - nr. 1 

Statens strålevern: Radioaktiv forurensing i utmarksbeitende dyr 2016 - nr. 2 

Statens strålevern: Radioaktiv forurensing i utmarksbeitende dyr 2015 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev