Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 13. juni 2017)

Publisert 02.05.2017     Sist endret 26.09.2017

Mattilsynet hører implementering av tre forordninger som gjelder endringer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordning (EU) 2017/170, 2017/171 og 2017/405  endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordning 2017/171 oppfører også et nytt stoff på vedlegg IV som er listen over aktive stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Disse forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Høringen gjelder implementering i norsk forskrift av tre forordninger som er vedtatt av Standing Committee on plants, animals, food and feed, plant protection products - pesticide residues (PAFF PPP PR):

  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/170 av 30. januar 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til forordning (EU) 396/2005 for det europeiske Parlament og Rådet vedrørende grenseverdier for bifentrin, karbetamid, cinidonetyl, fenpropimorf og triflusulfuron i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2016/171 av 30. januar 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av det Europeiske Parlament og Rådet vedrørende grenseverdier for aminopyralid, azoksystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazole, dietofenkarb, dithiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloksyfop, isofetamid, metalaksyl, proheksadion, propaquizafop, pyrimetanil, Trichoderma atroviride stamme SC1 og zoxamid i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/405 av 8. mars 2017 vedrørende endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av det Europeiske Parlament og Rådet vedrørende grenseverdier for sulfoksaflor i eller på visse produkter.

Rettsaktene krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

Høringsfrist: 13.06.2017
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet har fastsatt endringsforordning som implementerer forordning 2017/170 og 2017/171.

 10.07.2017
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet har fastsatt endringsfororskrift som implementerer forordning 2017/405.

 

 25.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43