Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 21. august 2017)

Publisert 10.07.2017     Sist endret 18.12.2017

Mattilsynet hører implementering av ti forordninger som gjelder endringer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordningene (EU) 2017/623, 2017/624, 2017/626, 2017/627, 2017/671, 2017/693, 2017/978, 2017/983, 2017/1016 og 2017/1135 endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Disse forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Høringen gjelder implementering i norsk forskrift av 10 forordninger som er vedtatt av Standing Committee on plants, animals, food and feed, plant protection products - pesticide residues (PAFF PPP PR).

  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/623 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til Regulation (EC) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende endring av grenseverdier for acequinocyl, amitraz, koumafos, diflufenikan, flumequine, metribuzin, permetrin, pyraklostrobin og streptomycin i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/624 av 30. mars 2017 som endrer vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende endring av grenseverdier for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/626 av 31. mars 2017 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende endring av grenseverdier for acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroksad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalotrin, mesotrione, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos og trifloksystrobin i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/627 av 3 april 2017 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/671 av 7. april 2017 vedrørende endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klothianidin og thiamethoksam i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/693 av 7. april 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet som gjelder grenseverdier for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EC) nr. 396/2005 av det Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma-isomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av. 9. juni 2017 som endrer vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for tricyclazol i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1, oksatiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter.
  • Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for dimetoat og ometoat i eller på visse produkter.

Rettsaktene krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

Høringsfrist 21.08.2017
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet har fastsatt endringsforskrift som implementerer forordningene 2017/623, 2017/624, 2017/626, 2017/627, 2017/671 og 2017/693.

 

 25.09.2017
Regelverksfastsettelse

 

 18.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43