Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 26. oktober 2017)

Publisert 15.09.2017     Sist endret 18.12.2017

Mattilsynet hører implementering av en forordning som gjelder endringer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordningene (EU) 2017/1164, endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Denne forordningen er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1164 av 22. Juni 2017 vedrørende endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol i eller på visse produkter.

Høringen gjelder implementering av forordningen i norsk forskrift. Fastsettelse av forordningen krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

 

Høringsfrist: 26.10.2017

Last ned saksdokumentasjon

HøringsbrevHøringsliste
Regelverksfastsettelse

 

 18.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43