Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 31. august 2018)

Publisert 09.07.2018     Sist endret 09.07.2018

Mattilsynet hører implementering av en forordning som endrer i grenseverdier fastsatt i regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer og i vedlegg I til 396/2005. Forordningene (EU) 2018/685, 2018/686, 2018/687 og 2018/832, endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for abamektin, øl, fluopyram, fluxapyroksad, maleic hydrazide, sennepsfrøpulver og teflutrin i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klorpyrifos, klorpyrifos-metyl og triklopyr i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

 

Høringsfrist 31.08.2018
 

Regelverksfastsettelse

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43