Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 18.12.2017     Sist endret 18.12.2017

Mattilsynet har 18. desember 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005. Forskriften implementerer 5 forordninger.

Forskriften gjennomfører følgende forordninger i norsk rett:

Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EC) nr. 396/2005 av det Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av. 9. juni 2017 som endrer vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for tricyclazol i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1, oksatiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for dimetoat og ometoat i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1164 av 22. Juni 2017 vedrørende endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol i eller på visse produkter.

Se regelverksprosessene:

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 21. august 2017)

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 26. oktober 2017)

Fant du det du lette etter?