Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 01.04.2019     Sist endret 01.04.2019

Mattilsynet har 1. april 2019 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005. Forskriften implementerer forordningene (EU) 2018/960, 2018/1049, 2018/1514, 2018/1515 og 2018/1516. Det endres grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene abamektin, acibenzolar-S-metyl, difenylamin, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, penoxsulam, isofetamid, klopyralid, lambda-cyhalothrin, oxadixyl, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B, tebukonazol, triflumizol og triflumuron.

Forordning 2018/1049 erstattet tidligere vedlegg I (2018/62) til forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen). Endringen innebærer en korrigering av forordning 2018/62 som setter inn en ny fotnote som gir en lenger overgangsperiode før MRLer trer i kraft for reddikblader (nytt produkt på vedlegg I).

For mer informasjon se regelverksprosessen og høringen

Fant du det du lette etter?