Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 30.09.2019     Sist endret 30.09.2019

Mattilsynet har 30. september 2019 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005. Forskriften implementerer forordningene (EU).

Det endres grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene acetamiprid, bromadiolon, bromukonazol, buprofezin, cyclaniliprol, diflubenzuron, etofenproks, etoksysulfuron, fenazakvin, fenbutatinoksid, fenpicoksamid, fenpyrazamin, fluoksastrobin, ioxynil, iprodion, lambda-cyhalothrin, mepikvat, molinat, karboxin, klorantraniliprol, klomazon, løkolje, paklobutrazol, penkonazol, picoksystrobin, pyridaben, tiakloprid, tepraloxydim og valifenalat.

Forordning (EU) nr. 2019/38

Forordning (EU) nr. 2019/50

Forordning (EU) nr. 2019/58

Forordning (EU) nr. 2019/88

Forordning (EU) nr. 2019/89

Forordning (EU) nr. 2019/90

Forordning (EU) nr. 2019/91

Endringsforskrift 30. september 2019 (MRL)

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer