Kunngjøring

Endringer i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr

Publisert 26.03.2018     Sist endret 26.03.2018

Mattilsynet har 26. mars 2018 fastsatt en forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005. Endringsforskriften implementerer en forordning.

Forskriften gjennomfører følgende forordning i norsk regelverk:

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for følgende stoffer (i eller på visse produkter)

 • Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24,
 • Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600,
 • Trekullsleire,
 • Dichlorprop-P,
 • Etefon,
 • Etridiazol,
 • Flonikamid,
 • Fluazifop-P,
 • Hydrogenperoksid,
 • Metaldehyd,
 • Penkonazol,
 • Spinetoram,
 • Tau-fluvalinat
 • Urtica spp.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder straks.

Se regelverksprosess (høring): Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 22. mars 2018)

Fant du det du lette etter?