Få overskridelser av grenseverdier for plantevernmidler i mat i 2012

Publisert 01.07.2013     Sist endret 01.07.2013

Overvåkingen av plantevernmiddelrester på det norske markedet viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Innhold av plantevernmiddelrester er lavt, og i overkant av 98 % av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene. Dette er det femte året uten overskridelser av plantevernmiddelrester i norskproduserte matvarer.

I alt har Mattilsynet undersøkt 1415 prøver av 111 forskjellige vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, kjøtt og korn/ris.

Maten vi tok prøver at var fra 66 forskjellige land, og gjenspeiler det norske kostholdet. Av de 1415 matvarene var 65 % importerte og 35 % norskproduserte.

1,5 % av matvarene overskred grenseverdiene – alle var importerte

Det var totalt 21 prøver av importerte matvarer (1,5 %) som overskred grenseverdiene. Av disse var det tre prøver som potensielt kunne medført akutt helsefare. Disse tre prøvene ble straks meldt fra om til importør og til europeiske myndigheter. I tillegg tok Mattilsynet ut nye prøver ved import av samme vare fra samme produsent. Alle produktene var produsert utenfor Europa. Ingen av prøvene av norske matvarer overskred grenseverdiene.

-Vi påviste også rester av plantevernmidler over grenseverdiene i to produkter fra Norge, men nivåene var lave og havnet under grenseverdien etter fratrekk for analyseusikkerheten, sier Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat i Mattilsynet.

-Så lenge grenseverdiene overholdes anser Mattilsynet at maten er trygg å spise. Grenseverdiene for rester av plantevernmidler er satt så lavt som mulig med tanke på hva som er behovet ved dyrkning og hva helsefaren kan være. Den generelle vurderingen er derfor at frukt og grønnsaker på det norske markedet ikke bør gi helsemessige bekymringer forklarer Birgitte Lyrån.

Over 98 % av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene

Prøveresultatene viser at over 98 % av prøvene som er tatt av mat som selges på det norske markedet overholder grenseverdiene for plantevernmiddelrester.

-Trenden de siste år har vist at mesteparten av maten som selges på det norske markedet overholder grenseverdiene for plantevernmiddelrester, sier Birgitte Lyrån.

Når det gjelder forekomst av flere stoffer i ett produkt og eventuelle kombinasjonseffekter, den såkalte cocktaileffekten, arbeides det internasjonalt med å få på plass modeller som kan gjøre denne type beregninger. Modellene må inneholde alle toksikologiske data for plantevernmidlene og dette må settes sammen med inntaket av det bestemte produktet.

Rapporten er utarbeidet av Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi, i samarbeid med Mattilsynet.  Se også omtale av rapporten på Bioforsk sine nettsider: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=104054

Du kan laste ned hele rapporten under.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende rapporten, kontakt Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 91
eller
Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 78

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Lise Gunn Skretteberg eller Børge Holen ved Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi, tlf. 934 90 814 eller 97 52 44 76.

Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet, tlf. 21 07 70 00.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende rapporten, kontakt Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 91
eller
Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf. 64 94 43 78

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Lise Gunn Skretteberg eller Børge Holen ved Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi, tlf. 934 90 814 eller 97 52 44 76.

Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet, tlf. 21 07 70 00.