Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr

Publisert 09.01.2019     Sist endret 01.04.2019

Mattilsynet hører implementering fem forordninger som endrer regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet
I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene abamektin, acibenzolar-S-metyl, difenylamin, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, penoxsulam, isofetamid, klopyralid, lambda-cyhalothrin, oxadixyl, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B, tebukonazol, triflumizol og triflumuron. Høringen omfatter forordningene (EU) 2018/960, 2018/1049, 2018/1514, 2018/1515 og 2018/1516. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

 

 06.02.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Miljøvernforbund 06.02.2019
NNN Forbund 29.01.2019
Veterinærinstituttet 29.01.2019
Statens legemiddelverk 21.01.2019

Regelverksfastsettelse

Mattilsynet har fastsatt endringsforordning som implementerer forordning (EU) nr. 2018/960, forordning (EU) nr. 2018/1049, forordning (EU) nr. 2018/1514, forordning (EU) nr. 2018/1515 og forordning (EU) nr. 2018/1516.

 

 01.04.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Miljøvernforbund 06.02.2019
NNN Forbund 29.01.2019
Veterinærinstituttet 29.01.2019
Statens legemiddelverk 21.01.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43