Regelverksprosess

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 23. september 2019)

Publisert 14.08.2019     Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet hører implementering av fem forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene: 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, aklonifen, aminopyralid, azoksystrobin, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, bicyclopyron, bispyribac, Clonostachys rosea strain J1446, cyazofamid, cyprodinil, denatonium benzoat, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyrazamin,  fenpyroksimat, fenoksykarb, fluopyram, flurokloridon,  flutianil,  fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, kaptan, klormekvat, kresoxim-metyl, lambda-cyhalotrin, mandipropamid, mefentriflukonazol, oksamyl, penkonazol,  profoxydim propaquizafop, prothiokonazol, pyraklostrobin, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat, tebufenozid, teflubenzuron, trifloksystrobin, triflumezopyrim og tetrakonazol.

Høringen gjelder implementering av forordningene (EU) 2019/552, 2019/973, 2019/977, 2019/1015 og 2019/1176. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 23.09.2019
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 02.09.2019
Norges Miljøvernforbund 27.08.2019

Regelverksfastsettelse

 

Oppdateres når regelverket er fastsatt 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 02.09.2019
Norges Miljøvernforbund 27.08.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43