Regelverksprosess

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 3. mai 2019)

Publisert 25.03.2019     Sist endret 08.05.2019

Mattilsynet hører implementering sju forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for følgende aktive stoffer:

 • acetamiprid
 • bromadiolon
 • bromukonazol
 • buprofezin
 • cyclaniliprol
 • diflubenzuron
 • etofenproks
 • etoksysulfuron
 • fenazakvin
 • fenbutatinoksid
 • fenpicoksamid
 • fenpyrazamin
 • fluoksastrobin
 • ioxynil
 • iprodion
 • lambda-cyhalothrin
 • mepikvat
 • molinat
 • karboxin
 • klorantraniliprol
 • klomazon
 • løkolje
 • paklobutrazol
 • penkonazol
 • picoksystrobin
 • pyridaben
 • tiakloprid
 • tepraloxydim
 • valifenalat

Høringen gjelder implementering av forordningene (EU) 2019/38, 2019/50, 2019/58, 2019/88, 2019/89, 2019/90 og 2019/91. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

 

 

Høringsfrist: 03.05.2019
 
Regelverksfastsettelse

 

Oppdateres når regelverket er fastsatt 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43