Regelverksprosess

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (frist 3. mai 2019)

Publisert 25.03.2019     Sist endret 08.05.2019

Mattilsynet hører implementering sju forordninger som endrer grenseverdier (MRL) regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for følgende aktive stoffer:

 • acetamiprid
 • bromadiolon
 • bromukonazol
 • buprofezin
 • cyclaniliprol
 • diflubenzuron
 • etofenproks
 • etoksysulfuron
 • fenazakvin
 • fenbutatinoksid
 • fenpicoksamid
 • fenpyrazamin
 • fluoksastrobin
 • ioxynil
 • iprodion
 • lambda-cyhalothrin
 • mepikvat
 • molinat
 • karboxin
 • klorantraniliprol
 • klomazon
 • løkolje
 • paklobutrazol
 • penkonazol
 • picoksystrobin
 • pyridaben
 • tiakloprid
 • tepraloxydim
 • valifenalat

Høringen gjelder implementering av forordningene (EU) 2019/38, 2019/50, 2019/58, 2019/88, 2019/89, 2019/90 og 2019/91. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

 

 

Høringsfrist: 03.05.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 02.04.2019

Regelverksfastsettelse

 

Oppdateres når regelverket er fastsatt 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43