Lave restnivåer av plantevernmidler i jordbær

Publisert 02.07.2012     Sist endret 21.01.2013

Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Dette fremkommer i en undersøkelse utført av Mattilsynet i samarbeid med Bioforsk Plantehelse for perioden 2009 - 2011.

Analyseresultater av totalt 276 prøver tatt av importerte og norskproduserte jordbær i perioden 2009 – 2011, viser at verdiene er lave, og at man gjenfinner noen flere stoffer i utenlandske bær enn i norske. Nivåene er dessuten noe høyere i utenlandske bær. Resultatene viser ellers ingen entydig trend med tanke på endringer i restnivået i treårsperioden.

Se vedlagt rapport om rester av plantevernmidler i jordbær 2009-2011.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Birgitte Lyrån, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 91 eller 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Birgitte Lyrån, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 91 eller 22 40 00 00