Lave restnivåer av plantevernmidler i jordbær


Publisert 02.07.2012 | Sist endret 21.01.2013

Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Dette fremkommer i en undersøkelse utført av Mattilsynet i samarbeid med Bioforsk Plantehelse for perioden 2009 - 2011.

Analyseresultater av totalt 276 prøver tatt av importerte og norskproduserte jordbær i perioden 2009 – 2011, viser at verdiene er lave, og at man gjenfinner noen flere stoffer i utenlandske bær enn i norske. Nivåene er dessuten noe høyere i utenlandske bær. Resultatene viser ellers ingen entydig trend med tanke på endringer i restnivået i treårsperioden.

Se vedlagt rapport om rester av plantevernmidler i jordbær 2009-2011.

Kontaktinformasjon

Birgitte Lyrån, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 91 eller 22 40 00 00

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?