Veiledere

Publisert 18.03.2013     Sist endret 20.09.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning til drikkevannsforskriften 01.01.2017 Veiledningsartikkel
Guidelines on the setting of targets, evaluation of progress and reporting 18.03.2013 PDF
Good practice for monitoring and assessment of transboundary rivers, lakes and groundwater 18.03.2013 PDF
Technical guidance on water-related disease surveillance 18.03.2013 PDF
Policy guidance on water-related disease surveillance 18.03.2013 PDF
Protocol on Water and Health 18.03.2013 PDF

Regelverk og veiledning