Drikkevann om bord i skip

Publisert 02.01.2013     Sist endret 22.08.2017

Kvalitetskrav til drikkevann fremkommer av drikkevannsforskriften. For å ha kontroll med dette kreves det systematisk kontroll av drikkevannet om bord.

Skip under norsk flagg må forholde seg til norsk regelverk uansett hvor i verden de befinner seg.

Vannforsyningen om bord skal, i tillegg til bestemmelser i annet regelverk, forholde seg til drikkevannsforskriften. Siden vannforsyningen til sjøs er noe annerledes enn til lands, reises det enkelte spørsmål ved hvordan drikkevannsforskriften kommer til anvendelse på skip.

I vedlagte dokumenter gis det veiledning knyttet til vannbehandling og vannprøvetaking i skip over 50 tonn. Veiledningen er også knyttet til kravene som fremkommer i ILO konvensjon 178 og i Sjøfartsdirektoratets forskrift av 21. april 2017, nr 515 om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip

Se også WHO - Guide to Ship Sanitation

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner