Vannforsyningssystem


Publisert 05.01.2017 | Sist endret 11.12.2017

Innrapportering av vannverksdata

Fristen for innrapportering av data for 2017 er 15. februar 2018.


Les mer om innrapporteringen.

Dette omfatter både kommunale og private vannforsyningssystem uansett størrelse. Et vannforsyningssystem består normalt av både vanntilsigsområde, råvannkilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem.

Vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktige. Andre vannforsyningssystem er registreringspliktige.

Mattilsynet gir plangodkjenninger og fører tilsyn med vannforsyningssystemene.

Eieren av vannforsyningssystem plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften.

Mer om vannforsyningssystem

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Endre informasjon om vannforsyningssystemAltinn
Årlig innrapportering av vannforsyningssystemAltinn
Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystemAltinn
Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverkAltinn
Søke plangodkjenning for nytt eller endret vannbehandlingsanleggAltinn
Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalierODT
Obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalierODT
Registrere vannforsyningssystemAltinn
Avslutte aktivitet og /eller produksjonsformAltinn
Meldepliktig hendelseAltinn

Tilsynsresultater

Beredskap

Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser. Gjennom et samarbeid mellom vannverksbransjen, utvalgte fagmiljø og sentrale myndigheter er det laget en veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk.

Les mer om Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen.

Risikovurderinger

Gebyrer

Det knyttes gebyrer til søknader om godkjenning av vannforsyningssystem. Størrelsen på gebyrer for godkjenning fremkommer av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Vann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer