Drikkevannskvaliteten i 2013 var god, med noen unntak

Publisert 30.05.2014     Sist endret 30.05.2014

Driften ved vannverk som er pliktig å rapportere til Mattilsynet er stort sett stabil og god. Av ca. 1600 vannverk som hver forsyner flere enn 50 fastboende, hadde litt over 100 utilfredsstillende vannkvalitet i korte perioder. Det viser rapporteringen for 2013.

Ca 1600 vannverk er pålagt å rapportere data årlig til Mattilsynet og innrapporteringen gjennomføres i årets første måneder. Resultatene brukes av Mattilsynet som en del av tilsynet med vannverkene. Sammenstilling av resultatene gjøres deretter tilgjengelig for andre myndigheter og organisasjoner.

Kvaliteten på de innrapporterte data er imidlertid ofte ikke tilfredsstillende. Her må vannverkene bli flinkere og Mattilsynet må gjøre rapporteringsløsningen bedre.

Se status for 2013 her Data fra vannverkene

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, seksjon for omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 66 61


Kontaktinformasjon

Morten Nicholls, seniorrådgiver, seksjon for omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 66 61