Flom og vannforsyning

Publisert 04.10.2012     Sist endret 05.01.2017

Som ett av flere virkemidler for å sikre god og trygg drikkevannsforsyning, stiller drikkevannsforskriften krav om at vannbehandlingen og kildebeskyttelsen til sammen skal gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. Egenskaper i vanntilsigsområdet, råvannskilden og vannbehandlingen utgjør deler av disse barrierene.

I flomsituasjoner blir disse barrierene utsatt for ekstra stor belastning, primært ved at vannkvaliteten i råvannskilden blir dårligere. Dette vil på sin side stille større krav til vannbehandlingen. Dersom vannbehandlingen ikke klarer å håndtere den periodevis dårlige vannkvaliteten, vil dette påvirke det vannet som blir levert til abonnentene.

Flomvarsling

NVE utgir flomvarsler som vi anbefaler at de vannverksansvarlige regelmessig følger med på.

Fant du det du lette etter?