Kunngjøring

Tilsyn med vannforsyningssystemenes prøvetakingsplaner i 2019

Publisert 21.12.2018     Sist endret 07.01.2019

Mattilsynets drikkevannstilsyn i 2019 kommer til å konsentrere seg spesielt om vannforsyningssystemenes prøvetakingsplaner.

Tilsynet skal finne svar på om det finnes , om denne er basert på en farekartlegging, om den oppfyller minstekravene, om den etterleves og om vannverkseieren reagerer på avvik slik forskriften krever. I tillegg skal vi avdekke om det er etablert rutiner for å vurdere om planen behøver å oppdateres.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle vannforsyningssystemene i landet. Likevel bør alle være forberedt på at de kan få tilsyn. Derfor er det lurt om dere har gjennomgått farekartleggingen, prøvetakingsplanen og rutinene for å oppdatere denne før vi eventuelt kommer. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Mattilsynet vil vanligvis avtale tidspunkt for drikkevannstilsynet på forhånd for å sikre at riktige personer er tilstede. I enkelte tilfeller kan vi også komme på tilsyn uten at det er gjort avtale.

Fant du det du lette etter?