Vannmiljø

Publisert 20.09.2012     Sist endret 29.06.2018

Begrepet vannforvaltning benyttes oftest på et overordnet nivå knyttet til for eksempel planlegging eller prioriteringer innen enkeltsektorer som vannforsyning, avløpsrensing, vassdragsregulering mv. Vannressursforvaltning er på sin side betegnelsen på de prosessene som ligger til grunn for å avveie enkeltinteresser mot hverandre for å oppnå et så godt resultat som mulig for alle parter. Resultatene av slike prosesser kan munne ut i en konkret vannbruksplan eller inngå i andre plandokumenter.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Vann Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer