Vannmiljø


Publisert 20.09.2012 | Sist endret 03.12.2012

Begrepet vannforvaltning benyttes oftest på et overordnet nivå knyttet til for eksempel planlegging eller prioriteringer innen enkeltsektorer som vannforsyning, avløpsrensing, vassdragsregulering mv. Vannressursforvaltning er på sin side betegnelsen på de prosessene som ligger til grunn for å avveie enkeltinteresser mot hverandre for å oppnå et så godt resultat som mulig for alle parter. Resultatene av slike prosesser kan munne ut i en konkret vannbruksplan eller inngå i andre plandokumenter.

Mer om vannmiljø

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Områdeanalyse om drikkevann 2007 PDF

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Vann Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter