Forskrifter

Publisert 20.09.2012     Sist endret 29.06.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 15.12.2006 1446
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868

Regelverk og veiledning