Endringer i animaliehygieneforskriften og i forskrift om offentlig kontroll (høringsfrist 25.01.2023)

Publisert 07.12.2022     Sist endret 16.12.2022

Forslaget om endring og retting av vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er særlig knyttet til fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter. Forslaget om endring av forordning (EU) 2019/624 knytter seg til visse muslinger.

Endringene omhandler i hovedsak:

  • Innføring av superkjøling - en prosess der temperaturen på fersk fiskerivare senkes til mellom det opprinnelige frysepunktet for fisken og ca. 1–2 °C lavere.
  • Innføring av bruk av fiskekar under transport (trelags polyetylenbeholdere fylt med vann og is som brukes til transport av hel og sløyd ferske fiskevarer)
  • Holdbarhetsmerking og omsetning av konsumegg - skal leveres til forbrukeren innen en maksimumsgrense på 28 dager etter legging.
  • Korrigering av tekst slik at klassifiseringsunntaket ikke bare gjelder sjøpølse (Holothuroidea), men for alle pigghuder (Echinoderms)

Forslaget, forordning (EU) 2022/2258 av 9. september 2022, ble publisert i Official journal (EUR-lex) (den 18. november og trer i kraft i EU den 8. desember. Forslaget kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 25.01.2023
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Fjørfelag 24.01.2023
Norges Bondelag 23.01.2023
Hanne Steen 23.01.2023
KLF 20.01.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hege Furebotn Tveit, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 79 15