Regelverksprosess

Nye regler for tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon, krav til elektronisk signering av sertifikater og nye regler knyttet til import

Publisert 13.02.2023     Sist endret 13.02.2023

Nye EU-forordninger skal gjøres gjeldende i Norge, og endringene blir tatt inn i forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften). Disse endringene omfatter nye regler for produksjon og kontroll med økologisk produksjon, og nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland.

Nye regler for produksjon og kontroll med økologisk produksjon:

  • Nye regler og positivlister over tillatte produkter og stoffer til bruk i økologisk produksjon (forordning (EU) 2023/121)
  • Nye regler og krav om å benytte kvalifisert elektronisk signatur («e-seal») ved utstedelse og signering av økologisertifikater i EØS-området og i tredjeland (forordning (EU) 2022/2240, forordning (EU)2023/207)

Nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland

  • Endring og korrigering av lister over anerkjente tredjeland og ekvivalente kontrollorgan med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland (forordning (EU) 2022/2049, forordning (EU) 2023/186, forordning (EU) 2022/2047, forordning (EU) 2022/2468)

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene er vedtatt i EU i tidsrommet 20.10.2022-27.01.2023.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Debio 11.04.2023

Klarering høringsdokumenter

Mattilsynet sender den 31.01.2023 utkast til høringsdokumenter til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for klarering før høring, og ble klarert henholdsvis 07.02.2023 og 06.02.2023.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Debio 11.04.2023

Høring

Mattilsynet sender utkast til nye regler for tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon, krav til elektronisk signering av sertifikater og nye regler knyttet til import på høring.

 

Høringsfrist: 11.04.2023
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Debio 11.04.2023

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Debio 11.04.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer.