Endring av animaliebiproduktforskriften (høringsfrist 05.01.2018)

Publisert 23.11.2017     Sist endret 23.11.2017

Endringen gjelder 4 endringer i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2018.

Etter hvert som regelverket har virket i noen år, er det behov for å gjøre mindre justeringer for bedre å tilpasse regelverket til de utfordringer en ser i praksis. De aktuelle forordningene gjør mindre justeringer i regelverket for å lette gjennomføringen av det i de enkelte land. Endringen gjelder tilpasning av nasjonale parametere for omdanning av animalske biprodukter til biogass og gjødsel, samordning av regler for import av henholdsvis rått og bearbeidet kjæledyrfôr fra fisk, bestemmelser om eksport av bearbeidet husdyrgjødsel og utvidelse av definisjonen av fiskemel og fiskeolje.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 05.01.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jørn Nilsen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 23